გარემოსდაცვითი კონტროლი   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება N365 2017 წლის 27 ივლისი ქ.თბილისი ,,თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N423 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N364 2017 წლის 27 ივლისი ქ.თბილისი ,,თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N138 დადგენილებასი ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქარელოს მთავრობის დადგენილება N190 2017 წლის 12 აპრილი ქ.თბილისი ,,ელექტრონული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N366 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
pdf.png
საქარელოს მთავრობის დადგენილება N189 2017 წლის 12 აპრილი ქ.თბილისი ,,მაგისტრალური მილსადენების (ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, ნავთობის თანმდები და ბუნებრივი გაზის და მათი ტრანსფორმაციის პროდუქტების) დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N365 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N113 2017 წლის 2 მარტი ქ.თბილისი ,,თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N423 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N95 ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახწელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 თებერვლის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173 "მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება №414 "ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"
pdf.png საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილების დანართი
pdf.png საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანისთვის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების  შესახებ“
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №17 - გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 54 - ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №42 - თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №46 - საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 271 - ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება№61 2015წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი

 
ოქტომბერი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?