ატმოსფერული ჰაერი   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
 
pdf-(2).png საქართველოს მთავრობის დადგენილება №302 2017 წლის 22 ივნისი ქ. თბილისი "მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსების სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ"
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N17 2018 წლის 17 იანდვარი ქ.თბილისი ,,ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვეტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვარის N42დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N21 2018 წლის 22 იანვარი ქ.თბილისი ,,დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf-(2).png
N21 2018 წლის 22 იანვარი ქ.თბილისი ,,დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემებერი N413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf-(2).png ,,ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინფენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვარის N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf-(2).png საქართველოს მთვრობის დადგენილება N302 2017 წლის 22 ივნისი ქ.თბილისი მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურე ტექნიკოსების სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf-(2).png
საქართველოს მთვრობის დადგენილება N304 2017 წლის 27 ივნისი ქ.თბილისი მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურების სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმისა და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N256 2017 წლის 25მაისი ქ.თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის - ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღვრული მნიშვნელობების დადგინების შესახებ დამტკიცების თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N302 2017 წლის 22 ივნისი ქ.თბილისი მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე ტექნიკოსების სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 256 2017 წლის 25 მაისი ქ.თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის - ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცვლელობის ზღვრული მნიშვნელობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N109 2017 წლის 2 მარტი ,,საქართველოს დაბალემისიიანი სტრატეგიის საკოორდინაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 ივლისის N184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №266   ოზონდამშლელი ნივთიერებების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის და ტრანზიტის ნებართვის გაცემის და წლიური საიმპორტო კვოტის განაწილების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილება - დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №448 დადგენილება - ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლისა და ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების დონეების მიხედვით განსაკუთრებით დაბინძურებული, მაღალი დაბინძურების, დაბინძურებული და დაბინძურების არმქონე კატეგორიის რეგიონებისათვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსების სიდიდეების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №408 - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილება - სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების დამტკიცების შესახებ
 
pdf-(2).png
საქართველოს პარლამენტის №3877-II დადგენილება - ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ“ მონრეალის 1987 წლის ოქმის პეკინის 1999 წლის ცვლილებებთან შეერთების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილება - არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილება  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №413 დადგენილება - დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილება - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №238 - დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ
 
pdf-(2).png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №124 - საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ
ივლისი 2020
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?