EIEC_ENG.jpg

ENG GEO
გაცნობებთ, რომ „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლისა და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების თანახმად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწარმოებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან.

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების მიხედვით, რომლებიც საქმიანობის სუბიექტებმა, საანგარიშო 2020 წლის დასრულების შემდეგ, 2021 წლის 15 თებერვლამდე, ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/ - სადაც, ასევე, ხელმისაწვდომია ფორმის შევსების ვიდეო-ინსტრუქცია) მეშვეობით უნდა შეავსონ და შესათანხმებლად წარუდგინონ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების შემთხვევაში – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამის სამსახურებს.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამისი სამსახურები გადაწყვეტილებას წარდგენილ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების შეთანხმების თაობაზე იღებენ 15 მარტამდე.

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმის შევსებას ელექტრონული სახით აწარმოებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ყველა სტაციონარული ობიექტი, გარდა „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების მე-41 მუხლით განსაზღვრული საქმიანობების განმახორციელებელი ობიექტებისა.
12/31/2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებისთვის, მცენარეთა დაცვის საკითხებზე ტრენინგები ჩატარდა. ტრენინგები მიზნად ისახავს სააგენტოს იმ თანაშრომლების ცოდნის გაღრმავებას, რომლებიც ფერმერებს აგროწარმოების მიმართულებით უწევენ კონსულტაციებს. განათლების ცენტრის ორგანიზებით გამართულ ტერნინგებს, ქვეყნის 9 რეგიონიდან, 160 მონაწილე დაესწრო.

მცენარეთა დაცვის საკითხეზე ტრენინგები სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ექსპერტებმა, ზურა ხიდეშელმა, ლუდმილა ცხვედაძემ და მარიამ მაჭავარიანმა ჩაატარეს. ტრენერებმა დეტალურად განიხილეს მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდები, ქიმიური და ბიოლოგიური პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების რეგლამენტები. მონაწილეებმა ინფორმაცია მიიღეს თხილის, კარტოფილის, ლურჯი მოცვის, ციტრუსის, ხორბლის, ბოსტნეულისა და ვაზის მავნებლების დაავადებებთან ბრძოლის შესახებ.

ტრენინგები, რომლებიც 15 დეკემბრიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების და ტრენინგების სისტემების მოდერნიზაცია (ფაზა 2)” და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსების ფარგლებში ჩატარდა.
მსოფლიოში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ტრენინგები ონლაინ გაიმართა.
12/30/2020
Nationwide trainings on raising awareness among the farmers, empowering and educating them on various themes are conducted by the Environmental Information and Education Centre (EIEC) under the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA). 
Eight municipalities (Zestaponi, Tskaltubo, Sachkhere, Terjola, Tkibuli, Baghdati and Kharagauli) of the Imereti municipality enjoyed trainings on honey production and caring for bee families, which were also attended by local beekeepers. 
Within the training efforts, Mr Giorgi Beruchashvili, MEPA’s expert familiarized beekeepers with novelties of the field, along with possibilities for curing bee illnesses, honey production and technological roadmap of caring for bee families and farming. 
The trainings turned out to be vastly proactive and ensured two-way exchange of expertise and comprehensive responses to inquiries. Trainers responded to concerns raised from an angle of attendees’ municipalities. Climate change-driven risks and climate-smart agriculture had been entailed in the first session of the training, further elaborated on by Ms Mari Bendeliani. 
The respective training cycle enjoyed participation of 160 farmers. 
As part of an initiative, trainings and vocational instruction has already been undertaken on hazelnut cultivating and caretaking technologies, spanning over Samegrelo, Guria and Imereti municipalities, attended by nearly 230 farmers. 
The “Eco-awards Program” is initiated and funded by BP, on behalf of its co-venturers in the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil and the South Caucasus Gas Pipeline projects, and in partnership with the MEPA. An implementing partner of the project is the Centre for Training and Consultancy (CTC).
 
10/28/2020
As an effort of the “Reducing the risk of climate-driven disasters in Georgia” programme, a working meeting was hosted for the local municipalities and their respective dwellers; the latter initiative aspires to raise awareness and understanding among the public on risks of climate-change threats. The respective discussion was conducted by the Environmental Information and Education Centre (EIEC) under the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA).
Climate risk management and reduction experts, Mr Irakli Kobulia and Mr Kakha Bakhtadze joined efforts with the representatives of city halls, city councils and community-based organizations for discussing best practices of financial and legislative remedies, as well as jointly drafted recommendations for developing community capacities. 
Local mechanisms and approaches for the climate risk management system were also scrutinized during the session. Representatives of the respective agencies and organizations stressed out on the importance of engagement and participation, as well as touched upon possibilities for tackling challenges with regard to community capacities.
The programme has been funded by the Green Climate Fund (GCF), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Governments of Sweden and Georgia, and is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP). 
10/20/2020
The Ministry of Environmental Protection and Agriculture and the LEPL Environmental Information and Education Centre celebrated the World Environmental Education Day through the presentation of the “environmental and agriculture programme for schools”. Textbooks for the new environment and agriculture programmes for schools have been tailored for early-stage teachers and entails crucial thematic that can be easily adapted to the pupils from the first to sixth-grade. 
 “October 14 is the World Environmental Protection Day and we are delighted to be celebrating this year at a presentation of the “environmental and agriculture programme for schools”. Such an impactful programme is also accompanied by the corresponding textbook, which entails eight modules and has been tailored to comply with the needs from the first to sixth-graders. Apart from serving as a top-notch resource for instruction on environmental protection and agriculture, it also portrays our consistent efforts. As a follow-up effort, environmental education programmes for schools have also been developed, which complements raising a generation with a wise set of values toward environmental protection. Moreover, it will be a generation with a professed interest to pursue their education into agriculture” – Minister of Environmental Protection and Agriculture, Mr Levan Davitashvili stated.  
EU Ambassador Carl Hartzell also delivered a statement at the presentation of the new environment and agriculture school programmes and stressed out the importance of climate change and environmental education. Ambassador also stated that “awareness-raising and education are key to collective efforts, nonetheless, changes in the latter matters are of utmost importance. Brand new textbooks tailored to environmental issues are crucial for success”. 
The textbook developed by the Centre is in full compliance with the requirements of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia and incumbent reforms and standards, respectively. 
Inspired by the aspirations to enhance environmental state and agricultural development, the Environmental Information and Education Centre translates opportunities into educational programmes.
10/14/2020
“Enabling Implementation of Forest Sector Reform in Georgia to Reduce GHG Emissions from Forest Degradation” is the project, which enjoyed wider discussion at the Dedoplistskaro municipality. The latter initiative aims at promoting market development for energy efficient (EE) and alternative fuels (AF) to address main driver of Georgia’s forest degradation, and improving local dwellers’ access to forest resources. The respective discussion was hosted by the Environmental Information and Education Centre (EIEC) under the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA). 
“Successful implementation of the project vastly derives from a swift coordination of the participatory state agencies and meaningful engagement of local self-governing bodies. 7-year project will span through Dedoplistskaro, Telavi, Akhmeta, Kvareli, Chokhatauri, Lanchkhuti, Ozurgeti and Tianeti municipalities. We aim at consistent transition to sustainable forest management, promote alternative fuels, advance oversight, and improve local dwellers’ sustainable access to forest resources, which will result into mitigating climate change” – Deputy Minister, Mr Iuri Nozadze stated. 
Apart from the MEPA, the discussion enjoyed presence of Dedoplistskaro Mayor and representatives of the Dedoplistskaro municipality. 
The project "Enabling Implementation of Forest Sector Reform in Georgia to Reduce GHG Emissions from Forest Degradation," was funded by the Green Climate Fund on August 19, 2020, amounting into 33 million Euros. Upon supporting application of sustainable forest management practices, the project will result into the development of a new forest code. 
 
10/11/2020
Georgia has honored the International Teacher’s day through celebrating the “National Teacher Prize”. Deputy Minister of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA), Ms Nino Tandilashvili announced the MEPA’s choice for an award – Ms Marine Vartumashvili, geography teacher at Gori public school # 12. Ms Vartumashvili received recognition for complementing education on environmental theme and apart from receiving the “Green Award 2020”, she was granted with a diploma and a prize. 
“The Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia has been supporting the “National Teacher Prize” competition for the last four years. The Ministry provides a special “Green Award” to the contestants for their meaningful contributions for incorporating environmental issues in their curricula and raising pupils’ awareness. Environment has become one of the key gears of education worldwide, which has inspired the Environmental Information and Education Centre to cultivate and lead numerous initiatives aiming at tailoring environmental education to schools. Frankly speaking, no idea or initiative will be in full swing, unless there is a dedicated teacher, who can ensure fruitful instruction of environmental issues at school. Ms Marine Vartumashvili, owner of the “Green Award 2020”, has expended her dedication and inspired her pupils to join environmental activism as responsible citizens. The Ministry is honored to grant the “Green Award” to the teacher with an outstanding spirit for being devout toward environmental initiatives” – Deputy Minister stated. 
Starting from 2017, the “National Teacher Prize” has become an annual celebration held on October 5 each year, aiming at embracing teachers’ professional day. The contest has been paved by the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia and aspires to nominate and award the best teacher of the country. 
The Environmental Information and Education Centre (EIEC) joined the “National Teacher Prize” contest in 2017 and has complemented its success through nominating and granting “Green Award” to a teacher with a demonstrated contribution toward environmental issues. 
 
10/6/2020

Training course for the employees of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA) organized by the Environmental Information and Education Centre (EIEC) and supported by the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) continues. Trainings for the employees of the State Laboratory of Agriculture and the National Food Agency were led by Turkish experts who introduced modern approaches to Georgian colleagues.

2019-2020 years were proclaimed as years of agriculture by TIKA, and the agency actively continues to work for improving the qualification of the employees of MEPA.

The cooperation between TIKA and MEPA started last year. In 2019, 40 representatives were trained in Turkey and Georgia. Currently, trainings are conducted in an online format because of the Covid-19 Pandemic.

 

9/19/2020
In connection with the International Day for the Preservation of the Ozone Layer, a webinar "Ozone Layer and its Protection in Georgia" was held for "Ecoliders" and young people interested in environmental issues. In 2020, International Ozone Layer Day is dedicated to the 35th anniversary of the Vienna Convention and the 35-year-old international cooperation and achievements of the Ozone Layer.

Louisa Winton, UNDP Resident Representative in Georgia, and Nino Tandilashvili, Deputy Minister of Environmental and Agriculture of Georgia, opened a remote meeting and addressed the participants.

At the webinar, Noe Megrelishvili, Head of the Atmospheric Air Division of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture, spoke in detail about the problem of ozone depletion and the successful international experience of ozone protection and restoration. The speaker informed the audience about the implemented and planned actions to protect the ozone layer in the world and in Georgia, and assessed the current situation in this regard.

The meeting was interactive and the young people received comprehensive answers to their questions.
The webinar was organized by the Environmental Information and Education Centre of the Ministry of Environmental and Agriculture and the UNDP Action Plan for the Implementation of the Montreal Protocol in Georgia.

In 1994, the UN General Assembly declared September 16 as the International Day for the Protection of the Ozone Layer in connection with the signing of the Montreal Protocol on Ozone Layer, and this day is celebrated in 197 countries around the world. This year, International Ozone Day marks the 35th anniversary of the Montreal Protocol. This day reminds the whole world that we are committed to continuing to care for the protection of the ozone layer for the health of us and our planet.

In 1996, Georgia signed the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. The country has already taken steps to reduce its consumption of the most dangerous ozone-depleting substances - chlorine-fluorocarbons and hydrogen-chlorine-fluorocarbons. The United Nations Development Program (UNDP) is assisting the Government of Georgia in fulfilling this commitment.
 
9/16/2020
The Environmental Information and Education Centre of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, in cooperation with the Rural Development Agency, is implementing a project to raise awareness among farmers throughout Georgia. The project aims to conduct training for farmers on various topics and to strengthen their capacities.

Within the framework of the "Eco-Grants Program", training on hazelnut care technologies were conducted in three municipalities of Samegrelo, Guria and Imereti (Samtredia, Vani, Khoni).

Within the training, Lasha Tsigriashvili, an expert from the scientific-research center of agriculture of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia focused on agro-technology of hazelnut production, means of improving yield quality, harvesting and storage conditions, and pest control modern technologies.

The meeting was also attended by the Deputy Representative of Samegrelo-Zemo Svaneti, who addressed the participants and stressed the importance of ongoing training. The first part of the training was dedicated to climate change, its risks and climate-friendly agriculture, that was introduced to the trainees by Marie Bendeliani within the framework of the "Eco-Grants Program".

The training was conducted in an interactive mode and the farmers received comprehensive answers to their questions, shared with each others their experiences focusing on the issues that are a priority in their municipalities.

A total of more than 260 farmers were trained during the training.

Within the framework of the "Eco-Grants Program", training and retraining courses on beekeeping are planned in Samegrelo-Zemo Svaneti and Imereti.

"Eco-Grants Program" initiated and funded by BP and its partners within the framework of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil and South Caucasus Gas Pipeline projects and implemented in cooperation with the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia.
 
9/5/2020
The training course - "Environmental Manager" has been completed at the Environmental Information and Education Centre of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture.
According to the Waste Management Code, companies that generate per year more than 200 tons of non-hazardous waste, more than 1000 tons of inert waste or any amount of hazardous waste, must have a person responsible for waste management - environmental manager.

The training course provides the teaching for the private sector of all responsibilities in the field of waste management and includes both theoretical and practical training to facilitate reporting in the waste management electronic system.

Candidates nominated by the legal entities, as well as any interested person can participate in the training course initiated by the Environmental Information and Education Centre. The program, led by field professionals with many years of experience, allows companies to have staff trained in accordance with legal requirements and modern standards.

The Environmental Information and Education Centre has trained a total of 430 people, most of whom (80%) are employed as environmental managers.
 
8/31/2020
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 1-12 (of 118)

Latest news