მედია   სიახლეები   „ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს” (EUWI+) პროექტის ფარგლებში ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის მართვ
23.06.2020

 
„ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს” (EUWI+) პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის მომზადებაზე.
 
  • გთავაზობთ გეგმის თემატურ რეზიუმეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
  • გთხოვთ, დააფიქსიროთ თქვენი აზრი წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით და შეავსოთ მოცემული კითხვარი - https://cutt.ly/Fu3O083

იხ.დანართი


ალაზანი-იორის მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის თემატური რეზიუმე

Thematic summary of Alazani-Iori River Basin Management Plan

Latest news