მედია   სიახლეები   ვებინარები სკოლის მოსწავლეებისათვის
14.04.2020

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ნებისმიერ მოსწავლეს სთავაზობს ვებინარებს: ბიომრავალფეროვნების, კლიმატის ცვლილების, ქართული ღვინის ისტორიის, ვენახში საგაზაფხულო სამუშაოების, ნარჩენების მართვის, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების, მდგრადი განვითარების, წყლის რესურსების და ენერგიის, გარემოსდაცვითი უფლებებისა და ვალდებულებების, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ან სხვა მათთვის სასურველი გარემოსდაცვითი  და აგრარულ საკითხის შესახებ.
 

დისტანციური სწავლების განმავლობაში, ნებისმიერ დაინტერსებულ პირს, მათ შორის მოსწავლეს, მასწავლებელს თუ მშობელს, შეუძლია შეავსოს მითითებული სარეგისტრაციო ფორმა - http://tiny.cc/hiqxmz, აირჩიოს მისთვის საინტერესო თემა და გარემოსდაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად დაგეგმოს ვებინარი მოსწავლეების ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფისათვის.     

 

ცენტრი საგანმანათლებლონ ლექციებთან ერთად დისტანციურად ახორციელებს სხვადახვა სახის ონლაინ აქტივოებებს, როგორც გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობის, ისე გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გავრცელების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფის მიზნით.


Latest news