მედია   სიახლეები   ვებინარი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები
29.06.2020

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ეკატერინე ბენდელიანმა “ეკოლიდერთა სკოლის” მონაწილეებისთვის ვებინარი თემაზე - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები ჩაატარა.

ვებინარზე მომხსენებელმა ვრცლად ისაუბრა ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ეფექტური ურთიერთობის ნაბიჯებზე, სტრატეგიულ დაგეგმვაზე, როგორც გადაწყვეტილების მიღებაზე - სად გინდა იყო მომავალში (მიზანი) და როგორ უნდა მიაღწიო იქამდე (სტრატეგია). ეკატერინე ბენდელიანმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ამ მიმართულებით ორგანიზაციების მიერ სტრატეგიული გეგმვის არსებობის მნიშვნელობაზე, რომელიც პროაქტიულად განსაზღვრავს ორგანიზაციის მიმართულებას, რომ თავიდან იქნეს აცილებული “დინების მიყოლა” და საქმიანობის რუტინული განმეორება.

ეკოლიდერთა სკოლის მოსწავლეები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ ცენტრის მიერ მიმდინარე და დაგეგმილი გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების დაგეგმვის პროცესით.ასევე ვებინარზე ეკოლიდერებმა სიმულაციური სავარჯიშო ჯგუფურად შეასრულეს.

ვებინარის დასკვნითი ნაწილი კი კითხვა - პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა.

ეკოლიდერთა სკოლა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამაა, რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისათვის გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. ეკოლიდერთა სკოლაში პროგრამული ონლაინ სემინარები ერთი თვის განმავლობაში ჩატარდება, რომლის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს სიღრმისეული ცოდნა, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ასპექტების გათვალისწინებით, აქტუალურ და საინტერესო გარემოსდაცვით საკითხებზე.
 
 


Latest news