მედია   სიახლეები   საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში - 2021
09.09.2021

საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში თბილისი 2021
 
საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასება (არსებული მდგომარეობის ანალიზი, პროგნოზი და რეკომენდაციები) 

 
ანგარიში სრულად იხილეთ მითითებულ ბმულზე:   

საინფორმაციო-ჰიდროგეოლოგიური-ანგარიში-2021.pdf

Latest news