მედია   სიახლეები   ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმა
07.07.2020


„ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს” (EUWI+) პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის მომზადებაზე, რომლის თემატურ რეზიუმეს გთავაზობთ  ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
 
სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით და შეავსოთ მოცემული კითხვარი: https://cutt.ly/ToBhpue

იხ.დანართი


ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის თემატური რეზიუმე
Thematic Summary of Khrami-Debeda River Basin Management Plan
 

Latest news