მედია   სიახლეები   GCF პროექტის პრეზენტაცია ხობისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში
21.07.2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ” მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა ხობისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც შვიდწლიანი პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი საპილოტე ტერიტორიებია.

შეხვედრები მიზნად ისახავდა, პროექტის ფარგლებში, ხობსა და აბაშაში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ადრეული შეტყობინების სისტემის განვითარებას,  ბუნებრივი კატასტროფების  საფრთხეების მართვის ეროვნული სისტემის დანერგვას და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული კატასტროფების რისკების შემცირებას.

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების რისკისა და ზიანის შემცირების ღონისძიების ეფექტიანობა დამოკიდებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონეზე, რომელშიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, საგანმანათლებლო ორგანიზაციები და მოწყვლადი ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მდ. რიონზე არსებული საფრთხეების შეფასება, რუკების შედგენა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსაზღვრა.

საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.

საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.
პროგრამა „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ საქართველოს და შვედეთის მთავრობების, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობის. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელ კომპონენტს  გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.
 
 

იხ.გალერეა

Latest news