საჯარო დისკუსია ბათუმსა და ქობულეთში იხილეთ სრულად

საჯარო დისკუსია ბათუმსა და ქობულეთში

საჯარო დისკუსია ბათუმსა და ქობულეთში იხილეთ სრულად

საჯარო დისკუსია ბათუმსა და ქობულეთში

შეხვედრა სტუდენტებთან იხილეთ სრულად

შეხვედრა სტუდენტებთან

სასწავლო ტური გერმანიაში იხილეთ სრულად

სასწავლო ტური გერმანიაში

საჯარო დისკუსია ქვემო ქართლის მხარის წარმომადგენელთათვის იხილეთ სრულად

საჯარო დისკუსია ქვემო ქართლის მხარის წარმომადგენელთათვის

საჯარო დისკუსია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში იხილეთ სრულად

საჯარო დისკუსია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

სემინარები გარემოსდაცვით თემებზე იხილეთ სრულად

სემინარები გარემოსდაცვით თემებზე

შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან იხილეთ სრულად

შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან

სტუდენტთა კონფერენცია და ეკოტური ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე იხილეთ სრულად

სტუდენტთა კონფერენცია და ეკოტური ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა - საერთო ელექტრონული მონაცემთა სისტემა იხილეთ სრულად

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა - საერთო ელექტრონული მონაცემთა სისტემა