ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ორმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კლიმატის მწვანე ფონდს შორის კლიმატის მწვანე ფონდის პრივილეგიებსა და იმუნიტეტების შესახებ

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველოს მთავრობა და კლიმატის მწვანე ფონდი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კლიმატის მწვანე ფონდს შორის კლიმატის მწვანე ფონდის პრივილეგიებსა და იმუნიტეტების შესახებ
შეთანხმება  საქართველოს მთავრობასა  და კლიმატის მწვანე ფონდს შორის კლიმატის მწვანე ფონდის პრივილეგიებსა და იმუნიტეტების შესახებ შეთანხმება  საქართველოს მთავრობასა  და კლიმატის მწვანე ფონდს შორის კლიმატის მწვანე ფონდის პრივილეგიებსა და იმუნიტეტების შესახებ

დასახელება

ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (რგც კავკასია) შესახებ 2000

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (რგც კავკასია) შესახებ 2000
ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (რგც კავკასია) შესახებ 2000 ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (რგც კავკასია) შესახებ 2000

დასახელება

შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2006

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ესტონეთი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2006
შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2006 შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2006

დასახელება

შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2008

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ლატვია

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2008
 შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2008  შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2008

დასახელება

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2011

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ჩეხეთი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2011
 ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2011  ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2011

დასახელება

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის დეპარტამენტს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2012

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ირანი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის დეპარტამენტს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2012
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის დეპარტამენტს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2012 ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის დეპარტამენტს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2012

საჯარო განხილვები