ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ახალ კანონპროექტთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსია გაიმართა

ახალ კანონპროექტთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსია გაიმართა

სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“ ინიციატივით 2014 წლის თებერვლიდან რეგულარულად იმართება საჯარო დისკუდია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ კანონპროექტზე.

სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“ ინიციატივით 2014 წლის თებერვლიდან რეგულარულად იმართება საჯარო დისკუდია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ კანონპროექტზე. მიმდინარე წლის 16 მაისს, ქალაქ ბორჯომში შედგა შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყო ქალაქ ბორჯომის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებისათვის „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ განსაზღვრულ სიახლეებზე ინფორმაციის მიწოდება. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა  ოდექსის იმ თავებზე, რომლებიც განსაზღვრავენ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას ნარჩენების მართვის სფეროში. ცენტრი კვლავაც გააგრძელებს მსგავსი ტიპის საჯარო დისკუსიის გამართვას ახალ კანონპროექტებთან დაკავშირებით.

საჯარო განხილვები