ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

იმერეთის რეგიონში აგრარული ცოდნისა და ინოვაციების სისტემის(AKIS) შემუშავების ხელშესაწყობად სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა

იმერეთის რეგიონში აგრარული ცოდნისა და ინოვაციების სისტემის(AKIS) შემუშავების ხელშესაწყობად სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა

სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინოვაციების სისტემა (AKIS) წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობაში დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ცოდნისა და ინოვაციების ხელმისაწვდომობას.

შეხვედრების მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის გაზიარება და საჭიროებების იდენტიფიცირება  იმერეთის რეგიონში მიკრო(რეგიონული) AKIS დანერგვისათვის, რაც ასევე, მოიცავს რეგიონში დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირებას და რეგიონული AKIS-ის სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავებას. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ საგანმანათლებლო, კერძო  და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები,  ადგილობრივი ფერმერები, სოფლის განვითარების სააგენტოს და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. 

შეხვედრა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროექტის „პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში VET (ფაზა3)“   ფარგლებში გაიმართა, რომელიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ხორციელდება.

საჯარო განხილვები