ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა / სექტორის მიმოხილვა

„კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. საქართველოს,  კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, გარკვეული ვალდებულებები აქვს, გაეროს ჩარჩო კონვენციისა და  პარიზის შეთანხმების ფარგლებში.

 

სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე მიდგომების დამკვიდრებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ გლობალური ბრძოლის მხარდასაჭერად. 

საჯარო განხილვები